شب/آخر/پاییز

 

امشب، بلند ترین رؤیای تو را خواهم دید

امشب، بلندترین رؤیای گامهایم، کوچه باغ و برگهایش

وصدای......

آه که چه طولانی می شود شب رفتنت،

چقدر یلداست شام وداعم با تو،

باغ بی برگی عاشقانه های باران خورده ام،

پاییز آمدنم......

شب رفتنت طول می کشد بیشتر از همهء سال، اما....

کاش روز آمدنت زود زود طلوع کند.....

 

 

 

لینک مطلب

<