بغض   

بغض

 

بهتر است حرف دلم با خدا طرف بشود

تا که پیش غايب تو واژه ها تلف بشود

 

درد این سکوت سپید، صحبت ندیدن نیست

تا سری تکان دهی و...خوب و برطرف بشود

 

آنقدر نمی گویم این دلم کجا رفته،

تا که تیر لحظه کشت، گیج و بی هدف بشود

 

بهتر است خلوت من، همدم خزان باشد

تا کنار تابستان، لحظه های تف بشود

 

حیف باغ نرگسی ام، روبه روی پنجره ات

تا به شب به تو خیره، تا سحر علف بشود

 

بهتر است ساز دلم، ناله های غم باشد

تا که شاد و بی معنا، ضربه های دف بشود

 

نازنین تو هم آخر، نا گهان غریبه شدی

فکرشم نمی کردم، روزگار تا این حد پست و بی شرف بشود...

                                                                                     آبان

                                                          10/6/83

 

 

 

 

لینک مطلب

<