!!!   

 

 

بالا و پایین می پریدو برای همهء رهگذرها دست تکان می داد،

 

رهگذارها هم با خنده برای او دست تکان می دادند،

 

و او آهسته

              آهسته

                      غرق

                            می شد...

 

http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/formas_juridicas/img/confusion.gif

 

لینک مطلب

<