خريدار   

 

از وقتی هوايی آسمانتان شده ام

زياد زمین می خورم

http://www.lanephotography.com/sky/sky03.JPG

 

خريدار...

 

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41071000/jpg/_41071356_pilgrims203.jpg 

یادگار واسه باغچه ردپای نفساتون

آقا جون فدای سبز قدماتون

ما کجا و کفتراتون

 

انقدر سنگین این بار روی شونم

که فقط سلام می دم من واسه نور گنبداتون

آقا جون فدات بشم من

ما کجا و کفتراتون

 

هی شما آینه بارون

صحنتون خود بهشته

هی من اینجا توی دودا

حسرتم یکم نگاتون

حسرتی شدم براتون

ما کجا و کفتراتون

 

ترسم اینه یه دفه طلب کنید و ...

من بیچارهء مفلوک گدا

گیر کنم کنج خودم

آقا جون بگید به اونا، به همه فرشته هاتون

ما کجا و اون بالاها

ما کجا و کفتراتون

 

نبینید بی تاب و مستم واسه یک لحظه زیارت

نبینید دارم می میرم واسه برق ضریحاتون

بابا من کمم بیچارم

آخه قربون صفاتون

ما کجا و کفتراتون

ما کجا و کفتراتون

 

ادیسه

    بهار 85

 

 

                                                              

                                                             

لینک مطلب

<