يک...هيچ   

 

...بای ذنبن...؟!??!!!

 

 

 

 

 

 

 

خوابیدی... آرومتر از تمام سواحل مدیترانه، آسمان لندن و کوچه ها ی پاریس و سالنهای کاخ سفیدو... حتی آرومتر از اتاق من که مجبورم برای نشکستن سکوت آرومش کلی پول کیبورد بی صدا بدم... آروم روی تختی، تو بیمارستانی خوابیدی که از بس پر از آرامش امثال توست، تصویر پرستار با علامت سکوت رو از روی دیوارهاش برداشتن!

 بیخیال فلان اشتادیون  و دریبلای رونالدینیو... اصلن به درک  که زیدان با کاپ قهرمانی خدا حافظی می کنه یا ایتالیا انتقام جام ملتا رو از فرانسویا می گیره یا نه... به جهنم که نود دقیقه چی میشه...تو... تو در یک لحظه پریدی تو بغل خدا...پس نتیجهء بازی میشه :

                                            

تو: یک......همهء دنیا: هیچ

 

 

************* 

 

 

پ.ن: فقط کاش بهم می گفتی...بای ذنبن قتلت...؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک مطلب

<