سفر

http://www.worshipimages.com/images/wi%20sunset%20diffused%2012.jpg

سلام.

بیستویکسال پیش،یکشبپاییزیکهاگرحالبیرونرفتنازخانهراداشتی،

میتوانستیلذتشنیدنصدایخشخشبرگهایخشکپاییزیرازیرپاهایت

 حسکنی،

 جاییدرجنوبشهرتهران،گریانوفریادزنان،منآمدم،

چنانفریادمیکشیدمکهبهقولمادرمگوشفلکراپرکرده بود م.

گویی می دانستم به کجا آمده ام.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 گوییکسی،چیزی،گفتهبودمراکه: " مگرکوههاوزمینوزمانوهمهوهمه،

 روزیبهروزگارتونگریستند؟

 پسچراآمدی؟مگر  بهتریننوعتونبودکهازجوراهلاینجاسردرچاهمیکردو...؟ "

ومنآمدم،وحالاپسازبیستویکبهاروپاییزوزمستانوتابستان،

بازهمهمانشبها،میگریمبهحال

زارخودم،ولیبیفریاد،آرامآرام،فریاددارمبرایزدن،

 امانگهشمیدارمتاگوششنوایشرابیابم،

ازنگاههایترحمپنهانمیدارمفریادمرا،ودیگرگریهامنهگوشفلک،

کهگوشجیرجیرک،همسایهشبهایمراهمنمیآزارد.

 گریه ام ازسرچیست؟فرایادمچرا؟ می گویم. می گویم.

 ولی اول شما بگویید:

 مگر نمی گوییم " مرگ حق ا ست " هرگاه که رفتنی را می بینیم از ا ین خاک پست؟

بگویید: مگرآ نکه سرشتمان از خاک وآ ورد مان بد ینجا خود نگفته که

 ا زحقم می گذرم ولی از حق الناس نه؟ حق نمی گویم؟ نا حق ا ست کلماتم؟

 نیست، به ماد رقسم نیست. حالا من می گویم: من حقم را می خواهم،

 تنها حقی که فقط آ ورنده ام

می توا ند بستا ندش از من. من حقم را می خواهم. زود می خواهمش،

حالا می خواهمش، وچنان کود کی  سمج و بی صب

/ 10 نظر / 10 بازدید
parichehr

مرداد 1382، ساعت 15:11 if ever things being alittle cloudy, they'll get better soon, Just remember, that it's true: It takes rain to make rainbows Collin Mc Carthy. بارانی باید گاه اگر همه چیز تیره مینماید باز روشن میشود زود تنها فراموش مکن حقیقتی ست: بارانی باید تا رنگین کمانی براید. Dear Meisam some day i wrote sth in motarjemi.persianblog and u had commented on them, thanx so much i just checked them sorry. i'm not gonna write about translation any more cause i think i have to learn a thousand times more but i'd like to know about your activities more&i'm eager to read your translations soon Good luck Parichehr

مژگان بانو

Dear Mr emami. i've already added u to my frieands in my weblog. as i saw u'r interested in language and it seems that ur major is transaltion so i' will be pleased if we could carry conversations in english cuaz i really love it but as u know i have no time to imrpove my language. ...it will hepls us not only learn more but also have some argument about literature... i'm looking forward to hearing from u soon. have nice day and take care

sahra

سلام.کجايی شما؟هر جا هستی شاد و موفق باشی.با ديدن اسم پریچهر دوباره ياد گذشته افتادم...موفق و شاد باشي

faeze

سلام ميثم.راستش دلم نيومد نيام اينجا و بهت سري نزنم.ميثم زندگي همينه نميشه از مشكلات فرار كرد بايد بايستي و سعي كني بتوني باهاشون كنار بياي اگه نتوني باهاشون دست و پنجه نرم كني تو باختي.فقط بايد خيلي عاقلانه عمل كني.فقط قوي باش و به خدا توكل كن دوست عزيز. محتاط باش.

صادق

با سلام...باغ بی برگی...خندهاش خونيست اشک آميز...جاودان بر اسب يال افشان زردش ميچمد در آن...پادشاه فصل ها...پاييز...همين!يا حق.

mehdi

چرا آب ديت نمی کنی...؟

mehdi

برای پرنده آغاز پرواز است اما اگر پايان سقوط باشد سرنوشت پرنده چه سرنوشت غم انگيزيست... استفاده کردم... موفق باشيد

كلاغ

من می ترسم آخرش بميرم و آپ ديت تو رو نبينم ميثم ! معلوم هست بچه کجايی ؟ البته هر جا باشی سه شنبه تو انتخاب واحد دانشگاه می بينمت !

سفیر عشق

اين روزا عادت همه رفتن ودل شكستنه ، درد تموم عاشقا پاي كسي نشستنه ، اين روزا كار آدما تو انتظار گذاشتنه ، ساده ترين بهانشون از هم خبر نداشتنه ، اين روزا سهم عاشقا غصه و بي وفاييه ، جرم تمومشون فقط لذت آشناييه . سلامی چو بوی خوش آشنایی ! وبلاگتون خیلی زیبا و دلنشین هست ! منتظر حضور سبزتان در خانه کوچک درویشیم هستم .