... فتلقی آدم من ربه کلمات

به نام سلام

چه خوب که کلمات همسایه ی منند. دیوار به دیوار دلم. گوشهایی صبور که ساکت می شنود و سریع ... فراموش می کنند.

گرفته است... دلم دردش گرفته است و حالا که هیچ کس حدود این حوالی هم پیداش نمی شود، کلمات مونسم شده اند.

چه خوب چه خوب

باقی... بماند.

/ 1 نظر / 41 بازدید
رعنا

سلام استاد خیلی از مطالبتون خوشم اومد[چشمک][نیشخند]