دهم اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود دو

سلام به زندگی...

این سلام درختی ست به جنبش جوانه اش

سلام باغبانی ست به سبزی سربراورده از دل خواب و خاک

سلام زمین است به دردانه دانه ای, محصول سکوت و صبر

سلام پدری به فرزند

سلام من به تویی که... بگذار اسم عزیزت فعلن... زندگی باشد.

(روز دهم اسفندماه سال یکهزار و سیصدو نود و دو هجری شمسی...و لله الحمد)

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
یکتا

الهی من دور این دوردونه هنوز نیومده بگردمممم ... الهی خدا به سه تاییتون شادی و سلامتی بده ...

ایلارت

سلام‏ ‏یکتاجوون..ممنون‏ ‏خانومی..ایشالا‏ ‏شماهم‏ ‏طعم‏ ‏شیرین‏ ‏داشتن‏ ‏فرزند‏ ‏رو‏ ‏بچشی‏ ومنم‏ ‏ذوق‏ ‏کنم‏ ‏که‏ ‏یکتا‏ ‏عزیزم‏ ‏مامان‏ ‏میشه